Verschurenadvies - Verschurenadvies

Verschurenadvies.com
Ga naar de inhoud
Verschurenadvies
Welkom op de website van Marc Verschuren.

Knopen doorhakken in ingewikkelde processen, ondersteuning bij moeilijke politieke en bestuurlijke keuzes, voorstellen doen voor verbetering van de dienstverlening, procesverbetering, allemaal zaken waarvoor u mij kunt inhuren. Dat kan in een rol als adviseur, technisch voorzitter, sparringpartner, projectleider of onderzoeker.

Vanaf 1 september 2020 werk ik als wethouder in de gemeente Stadskanaal. Vanaf dat moment neem ik, zolang ik wethouder ben, geen opdrachten voor Verschurenadvies aan en verricht ook geen werkzaamheden voor Verschurenadvies.
Bestuurlijke ervaring
De afgelopen jaren, vanaf mei 2014, was ik wethouder in de gemeente Winsum. In mijn portefeuille had ik het hele sociaal domein inclusief leefbaarheid en de decentralisaties van de wmo, jeugdhulp en de participatiewet. De invoering van deze decentralisaties was een ingewikkeld proces waarin op een verschillend schaalniveau intensief werd samengewerkt met verschillende partners variërend van tientallen zorgpartijen tot alle gemeenten in Groningen en de drie buurgemeenten. Deze functie heb ik tot de herindeling naar de gemeente Het Hogeland (1-1-2019) bekleed.  Gedurende het wethouderschap was ik Dagelijks Bestuurslid van werkplein Ability, de uitvoeringsorganisatie van de WSW en de participatie wet. Ook was ik voorzitter van de stuurgroep voor de Tirrel, een groot project waar we als gemeente, samen met 2 scholen, een grote zorgorganisatie en sport- en buurtverenigingen een gebouw realiseren waar mensen van 0 tot 110 elkaar tegenkomen.

Voor mijn wethouderschap was ik al geruime tijd (11 jaar) gemeenteraadslid.
Social media
Van 2011 tot 2014 heb ik mij met mijn eigen advies bedrijf gericht op het gebruik van social media voor zowel private als publieke dienstverlening. In deze periode veel workshops en presentaties gegeven voor bestuurders, raadsleden en (startende) ondernemers. Daarnaast verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar het gebruik van Twitter door Groningse gemeenten en adviezen aan gemeenten, bedrijven en provincie uitgebracht over de inzet van de verschillende social media.
Klantenservice en dienstverlening
In 1988 ben ik begonnen als medewerker steunpunt studiefinanciering om vragen van klanten telefonisch en aan de balie te beantwoorden. Binnen de IB-Groep (nu DUO) ben ik vervolgens verder gegroeid. Eerst ben ik de medewerkers die aan de telefoon vragen beantwoorden gaan begeleiden, daarna heb ik als projectleider een aantal toepassingen op het gebied van elektronische klantenservice (voice response, e-mail, internetloket)  ontwikkeld. In de laatste jaren die ik bij de IB-groep werkte was ik adviseur multi chanel management.  Op strategisch niveau gaf ik de directie advies over hoe er het beste met de verschillende klantgroepen gecommuniceerd kan worden. Daarnaast vertegenwoordigde ik de IB-Groep in landelijke projecten op het gebied van (elektronische) klantenservice zoals de ICTU, Digid en het project Antwoord. In 2011 heb ik ontslag genomen en ben voor mezelf begonnen.
Een unieke mix
Ik word door mijn omgeving getypeerd als een verbindend bestuurder, analytisch ingesteld, creatieve denker en rustig persoon. Dat gecombineerd met de bovenstaande activiteiten leidt tot een unieke mix van kennis en ervaring.
 
Ik kan u strategisch adviseren maar kan ook sparren  over politiek bestuurlijke vraagstukken. Ik kan adviseren over de inrichting van klantprocessen en een onderzoek naar het social media gebruik houden. Ik kan een rol als (technisch) voorzitter op me nemen of inhoudelijke of samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein oppakken.
 
Heeft u vraagstukken op bovenstaand terrein neem dan contact op:
marc@verschurenadvies.com
0624667180
Marc Verschuren op Twitter
Disclaimer
  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
  • Verschurenadvies is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
  • Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.
  • Alle links op deze website worden in een nieuw scherm geopend.
  • Deze website gebruikt geen cookies.
  • Conform de huidige wetgeving hanteert Verschurenadvies een privacyreglement. Click hier om het privacyreglement in pdf-formaat te downloaden.
  • © Verschurenadvies
Contact
Verschurenadvies.com
De Streekweg 63
9956 PP Den Ande
06-24667180
KvK: 54191173
Terug naar de inhoud