Verschurenadvies - Verschurenadvies

Verschurenadvies.com
Ga naar de inhoud
Verschurenadvies
foto Marc Verschuren
Welkom op de website van Marc Verschuren.

Knopen doorhakken in ingewikkelde processen, ondersteuning bij moeilijke politieke en bestuurlijke keuzes, voorstellen doen voor verbetering van de dienstverlening, procesverbetering, allemaal zaken waarvoor u mij kunt inhuren. Dat kan in een rol als bestuurder, programmamanager, kwartiermaker of procesbegeleider.
Bestuurlijke ervaring
De afgelopen jaren ben ik wethouder geweest in de gemeente Winsum (2014-2018) en daarna in de gemeente Stadskanaal(2020-2022). Ik heb in beide gemeenten (een groot deel van) het sociaal domein in portefeuille gehad. Namens de gemeente zat ik in tal van regionale overleggen en was ik bestuurder van instellingen als de GGD en het lokale SW bedrijf. In Stadskanaal was ik een wethouder van buiten en zat ik op persoonlijke titel in het college, een aparte positie als bestuurder. Door deze werkzaamheden heb ik een breed netwerk in Groningen opgebouwd en heb ik samengewerkt met allerlei verschillende partijen in het sociaal domein.
Naast mijn betaalde werkzaamheden ben ik ook bestuurder bij een aantal vrijwilligersorganisaties. Zo ben ik bestuurslid van stichting Moedige Dialoog Groningen en voorzitter van het gezondheidscentrum Winsum en van de stichting Leergeld het Hoogeland.
Voor mijn wethouderschap was ik al geruime tijd (11 jaar) gemeenteraadslid
Social media
Van 2011 tot 2014 heb ik mij met mijn eigen advies bedrijf gericht op het gebruik van social media voor zowel private als publieke dienstverlening. In deze periode veel workshops en presentaties gegeven voor bestuurders, raadsleden en (startende) ondernemers. Daarnaast verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar het gebruik van Twitter door Groningse gemeenten en adviezen aan gemeenten, bedrijven en provincie uitgebracht over de inzet van de verschillende social media.
Klantenservice en dienstverlening
In 1988 ben ik begonnen als medewerker steunpunt studiefinanciering om vragen van klanten telefonisch en aan de balie te beantwoorden. Binnen de IB-Groep (nu DUO) ben ik vervolgens verder gegroeid. Eerst ben ik de medewerkers die aan de telefoon vragen beantwoorden gaan begeleiden, daarna heb ik als projectleider een aantal toepassingen op het gebied van elektronische klantenservice (voice response, e-mail, internetloket)  ontwikkeld. In de laatste jaren die ik bij de IB-groep werkte was ik adviseur multi chanel management.  Op strategisch niveau gaf ik de directie advies over hoe er het beste met de verschillende klantgroepen gecommuniceerd kan worden. Daarnaast vertegenwoordigde ik de IB-Groep in landelijke projecten op het gebied van (elektronische) klantenservice zoals de ICTU, DigiD en het project Antwoord. In 2011 heb ik ontslag genomen en ben voor mezelf begonnen.
Een unieke mix
Ik word door mijn omgeving getypeerd als een verbindend bestuurder, analytisch ingesteld, creatieve denker en rustig persoon. Dat gecombineerd met de bovenstaande activiteiten leidt tot een unieke mix van kennis en ervaring.
 
 
Ik kan u strategisch adviseren maar kan ook sparren  over politiek bestuurlijke vraagstukken. Ik kan adviseren over de inrichting van klantprocessen en een onderzoek naar het social media gebruik houden. Ik kan een rol als (technisch) voorzitter op me nemen of inhoudelijke of samenwerkingsvraagstukken in het sociaal domein oppakken.

Marc Verschuren op Twitter
Disclaimer
  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
  • Verschurenadvies is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
  • Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.
  • Alle links op deze website worden in een nieuw scherm geopend.
  • Deze website gebruikt geen cookies.
  • Conform de huidige wetgeving hanteert Verschurenadvies een privacyreglement. Click hier om het privacyreglement in pdf-formaat te downloaden.
  • © Verschurenadvies
       
Contact
Verschurenadvies.com
Marc Verschuren
marc@verschurenadvies.com
0624667180
@marcdenandel
Terug naar de inhoud